2006-07-21

Apropå evakueringen av svenskar från Libanon

Är det inte en smula underligt att när svenskar av libanesiskt ursprung befinner sig i livsfara i Libanon, så betraktas de av alla som svenskar, men när de befinner sig i säkerhet i Sverige tycks folk mer se dem som libaneser?

Hur kommer det sig att dessa människor måste befinna sig i livsfara för att samhället ska ta dem till sig? Finns det bara två sätt att bli svensk - att tillhöra någon slags diffus och svårdefinierbar folkgrupp med förkärlek för rutten fisk, dans runt fallossymboler och Lasse Berghagen å ena sidan, och alla andra å andra sidan, fast bara när de är skadade eller döda?

Inga kommentarer: