2006-07-24

Hakkors på palestinagruppernas demo

Det har runt om i Sverige anordnats demonstrationer mot Israel. Vid en demonstration, anordnad av Palestinska föreningen i Malmö, förekom hakkors, bland annat plakat som jämställde hakkorset med davidsstjärnan, det vill säga den universellt accepterade symbolen för judendom.

Användningen av hakkorset granskas nu av överåklagare Sven-Erik Alhem i Malmö. Högsta domstolen fastslog 1996 att hakkorset är en symbol som innebär hets mot folkgrupp om den visas offentligt.


För inte så länge sedan slog man i Sveriges rättssytemet fast att om man kan förankra någonting i konflikten i Mellanöstern, så sätta lagen om hets mot folkgrupp ur spel. Det är bland annat inte åtalbart att sälja ljudupptagningar som uppmanar till massmord mot judar i hela världen, eftersom detta kan härledas till konflikten i Mellanöstern - olagligt ja, men det är ingenting man kan göra något åt.

Jag gissar att detta kommer att ske igen. Om man med konflikten i Mellanöstern som ursäkt kan komma undan med massmordspropaganda, så kan man säkert med kriget i södra Libanon komma undan med litet hakkorsviftande.

Nu har man chansen att visa en gång för alla om judar i Sverige kan lita på att det svenska rättssystemet ska skydda dem.

svt.se: Frysta bidrag efter hakkorsplakat?

Inga kommentarer: