2006-07-27

Ladonien-konflikten trappas upp

Ladonien har dykt upp som ett av de intressantare mikrostatsbildningarna under senare år. Dess unika historia, dess relativt liberala inställning till konst och kultur, samt ett väldigt intressant politiskt spel, och en viss medial uppmärksamhet i samband med landets konflikt med svenska myndigheter har gjort att en hel del människor har fäst blickarna på denna lilla mikronation belägen på Skånes östkust.

Men det har visat sig att det kanske inte är så enkelt. Den relativt liberala inställningen har nämligen visat sig bara gälla gamla, etablerade kulturyttringar som t.ex. godtycklighet, och lämnar ny utveckling helt åt sitt öde. Samtidigt är det politiska spelet rätt baserat på godtycklighet det också. Vissa går så långt att man påstår att Ladonien förtrycker internet och hotar det med massförstörelsevapen

Detta har nu gått så långt att The Armed Coalition Forces of the Internets har bildats. ACFI hävdar att de inte längre kan sitta stilla och se på när Ladonien förtrycker sina medborgare genom att frånhålla dem den nya tekniken. Vissa spekulerar i huruvida denna koalition igångsatts på initiativ från svenska privata intressen, framförallt de stora internetleverantörerna, som inte ser Ladonien som något annat än en del av Sverige, men som ändå tack vare sin speciella status är en viktig marknad som behöver erövras.

Detta motsägs dock av att The Pirate Bay säger sig stötta eller vara en del av ACFI, och att ett av huvudkraven är övergivandet av upphovsrätt, som man säger hämmar den fria kultur som Ladonien påstår sig stå för. ACFI går till och med så långt att man hävdar att Ladonien ligger i maskopi med MPAA, som koalitionen betecknar som en terrororganisation, efter att de förmått den amerikanska regeringen att med hot om handelssanktioner tvingat svenska regeringstjänstemän att aktivt verka för att ta ner koalitionsmedlemmen the Pirate Bays website.

Det finns viss fog för dessa skarpa anklagelser - egentligen finns ju en stor del av tecknen för terrorism med i bilden: en utländsk NGO förmår en regering att utöva påtryckningar mot en annan för att denne ska gå den utländska NGOs politiska ärenden. Dessutom har detta i flera fall påverkat grundläggande demokratiska funktioner i Sverige.

Oavsett vem man tror på - koalitionen, som hävdar att Ladonien förtrycker sina medborgare och tillsammans med terrororganisationer hotar internet, ett internet vilket koalitionen påstår sig värna eller kanske till och med företräda, eller koalitionens meningsmotståndare som hävdar i sin tur att koalitionen bara går den svenska bredbandsmarknadens intressen, så tycks det som om saker håller på att hända.

På en website på internet hotar ACFI att ta till militära medel för att förmå Ladonien att överge sin linje. Hoten gäller invasion via ACFI sjöstridskrafter och en kustjägaraktion, och även om detta kanske bara är ett retoriskt grepp finns det många som varnar för att en väpnad konflikt kan vara nära förestående. Oro sprids inför nationaldagen och tioårsjubileet den 29 juli i år som ett möjligt datum då ACFI kan tänkas inleda anfallet. Man pekar också på att Ladonien tycks ta risken för konflikt på så stort allvar att man rustat upp sitt kustförsvar.

Det har också dykt upp en tämligen högljudd antikrigsrörelse runt denna konflikt - den Ladoniska solidaritetsgruppen. Dess aktivitet är för närvarande främst att driva bloggen "Solidarity with Ladonia! Stop the dirty war!" där man manar folk att aktivera sig mot kriget på alla tänkbara sätt, genom demonstrationer och manifestationer, seminarier och liknande. Man hävdar att ACFIs motiv är osäkra, och att det inte finns tillräcklig grund för att påstå att ACFI representerar en god demokrati medan Ladonien representerar en ond diktatur. På de grunderna oroar man sig över Ladoniens civila, som brukligt är inom fredsrörelser, och orar sig över ännu ett regionalt småkrigs eventuella effekter på världens säkerhetssituation.

Men fredsrörelsen tycks också ha en mer långtgående agenda, man talar om en konspiration, där kopimister har genom subtilt intigrerande tagit över internet, och nu ser Ladonien som en sista motståndare mot deras världsherravälde. Således kan stödet till Ladonien komma då denna fredsrörelse, vars ledning fortfarande är ett mysterium, ser Ladonien som en sista bastion mot en imperialistisk världsmakt. Men klart är att man ser ACFI som en världsmakt i sig, och inte som ett ombud för bredbandsmarknadens intressen - sådana teorier kallar man kvasi-marxistiska.

Hur det än går med denna konflikt kan den ha en positiv utgång för Ladonien självt - om en attack skulle genomföras skulle Sverige en gång för alla tvingas göra upp med denna sin militanta separatiströrelse. Man skulle tvingas ta ställning till om man vill ha med lilleputtlandet Ladonien att göra, och i så fall blir man tvungen att försvara sig mot en främmande aggression. Genom ett sådant handlande gör man anspråk på det man anser vara sitt territorium. Om Sverige däremot lämnar attacken därhän, visar man att man lämnar Ladonien åt sitt öde och inte gör anspråk på detta territorium, om så vore skulle man väl försvara det!

Det kan också tänkas att Sverige i egenmäktigt intresse lämnar Ladonien att försvara sig själva, i hopp om att detta krig slutgiltigt ska krossa separatisterna, för att sedan gå in med sina klart överlägsna styrkor och ta tillbaka området en gång för alla. Men då uppstår frågan - är Sverige verkligen starkare än internet? Det är långt ifrån säkert.

Det är inte heller omöjligt att ACFI lyckas att helt uppnå sina mål, att invadera Ladonien för att tvinga bort den påstådda diktatoriska kontrollen, och skapa om Ladonien till den frikulturella demokrati Ladoniens regim alltid hävdat att man är.

Läs mer!
Copyriot
Intrikat IT
Palle Torsson
Piratbyrån

Inga kommentarer: