2007-01-12

Christer van der Kwast - vår största jurist?

Christer van der Kwast, överåklagare, har gjort sig känd för sitt fina arbete i samhällets tjänst. Bland annat har han varit Thomas Quicks ivrigaste lyssnare och tillskyndare - när han arbetade som åklagare var han snabb att väcka åtal och få en fällande så fort Quick hittade ett nytt mord i tidningen som han kunde erkänna. Detta utan teknisk bevisning överhuvudtaget.

Teknisk bevisning ska tydligen inte finnas alls. Om den inte finns tillhands, som i fallen med Thomas Quick, så är det förstås bäst. När det finns tillgång till teknisk bevisning, då ska den istället tas bort - van der Kwast underlät till exempel att skicka tekniker till Göteborg för att undersöka skottskador då polismän skjutit in i en folkmassa under uppkoppen 2001 - eller så ska de förändras - van der Kwast godkände att bevismaterial användes i rättegången mot Hannes Westberg under samma upplopp, bevismaterial som polisen öppet medgett var manipulerat för att bättre återge deras bild av händelsen. Mer pedagogiskt, sa man.

2005 bet van der Kwasts jakthund sönder ansiktet på en fyraårig flicka. Hans kommentar?

Jag fäster ingen uppmärksamhet vid den där saken, det var en olyckshändelse.


Han fäster ingen uppmärksamhet vid den där saken. Smaka på det. Det ligger lite i hans allmänna sätt att uttrycka sig när han får obehagliga frågor. Angående frågor om teknisk bevisning som Uppdrag Granskning gjorde i fallet Göteborg 2001 svarade han snarlikt:

Nu uttalar jag mig icke vidare i saken, jag har skiljt mig från den.


Men hade van der Kwasts hund bitit någon tidigare?

Alltså, det vill jag inte svara på. Jag diskuterar inte min hund med Expressen.


Finns det månntro någon form av mönster här? Som inte är övertydligt, menar jag?

Nu slår han till igen, den gode van der Kwast. Han beslutade att mutskandalen runt vår utrikesminister Carl Bildt, som fått väldigt stora proportioner, inte alls ska undersökas av rättsväsendet.

Ett stort grattis till överåklagare van der Kwast, som på egen hand lyckats sopa undan mer av vårt folks förtroende för rättsväsendet än hela Norrmalmspolisens piketstyrka sammantaget.

Inga kommentarer: