2007-09-23

Kadhammar och Lukasevangliet

Peter Kadhammar har i dagens Aftonbladet avslöjat hur katolska kyrkan antingen, och troligen, fuskat eller alternativt slarvat sig till en massa statliga medel. Man är en av de trossamfund som efter att stat och kyrka delvis skiljde sig år 2000 får hjälp av skatteverket att driva in sina medlemsavgifter. Det är bara det att katolska kyrkan anser vara en familjeorganisation, förstås. Så när en person blir medlem, passar man på att göra hela familjen till medlemmar, och ibland även vänner och bekanta. Sedan tar man ut 1% av inkomsten i medlemsavgift via skatteverket.

Kadhammar passar på att raljera lite med den kristna tron genom att göra jämförelser först med Augustus skatteskrivning och sedan med annat i evanglerierna. Det är bara det att Kadhammars jämförelser haltar.

Att en organisation registrerar massa extra medlemmar för att få ut extra pengar av staten får inte mig att tänka på Nya Testamentet. Det får mig att tänka på SSU.

Inga kommentarer: