2008-06-16

På onsdag tar Sverige ett steg bort från demokratin

Det har skrivits så pass mycket om FRA-lagen på sistone, att det inte känns riktigt värt besväret att fortsätta upprepa hela raddan en gång till. Men det är ett par saker jag vill ta till vara på, och som är så pass viktiga att jag inte vill lämna det osagt. Ingen ska kunna komma i efterhand och säga att jag inte har skrivit det.

För det första:

Om, eller - som det ser ut - när FRA-lagen röstas igenom på onsdag så har Sverige tagit ett stort steg bakåt i fråga om demokratin. Eller rättare sagt, man har tagit ett stort steg framåt mot ett avskaffande av demokratin.

Inte nog med att vi har fått världens tyngsta kontrollmakt i förhållande till vårt lands storlek och säkerhetsbehov, ett system som alla totalitära stater i historien skulle fått våta drömmar av.

Nej, inte nog med det. Vi har också sett hur politiker backat från sina principer och tillåtit eller aktivt medverkat till att Sverige tagit det här steget bort från demokrati, trots att de själva tyckt att det vart fel. För att deras politiska karriärer har varit viktigare.

Vi har en bunt politiker som faktiskt varit övertygade om att det är viktigt för Sveriges säkerhet att ta ett steg bort från demokratin. Sedan har vi ytterligare en bunt politiker som satt sin karriär framför demokratin.

För det andra:

Om man har röstat in en politiker och denne på ett sådant markant sätt ställer sin egen karriär eller sitt eget välbefinnande (man är orolig för att reta upp partivännerna) framför demokratin, trots att man blivit vald av folk som tror att politikern faktiskt sätter demokratin i första rummet - ja, då behövs faktiskt inte den politikern i fortsättningen.

Så, för att sammanfatta:
1: När FRA-lagen genomförts, då har Sverige tagit ett stort och nästan oåterkalleligt steg mot avskaffandet av vår demokrati.
2: Detta steg har tagits genom systematiskt mygel och rena lögner.
3: Detta steg har varit del i en strategi som pågått i stort sett ända sedan det politiska etablissemanget gick man ur huse efter IB-affären och rutit att Sverige aldrig mer ska mass-övervaka sina egna medborgare.
4: Detta steg har tagits därför att BÅDE det socialistiska blocket och det borgerliga blocket har drivit fram det.

En tydligare anledning till att fundera över vart Sverige är på väg finns inte.

Inga kommentarer: