2008-07-23

FRA ger bra svar på fel frågor

FRA befinner sig i blåsväder och får hård kritik från många håll. Den huvudsakliga kritiken riktar sig mot att man man enligt lag nu får övervaka all kabelburen kommunikation som går över Sveriges gränser. Och, på grund av Internets tekniska natur, innebär det att man i praktiken övervakar all datortrafik i landet, och därmed i stort sett hela den svenska befolkningen.

Men just på grund av detta övertramp mot grundläggande demokratiska värderingar, och de ofta metoder med vilka denna lag genomförts - som visat på strukturella brister i Sveriges demokratiska system - så uppkommer också kritik mot FRA självt, värdet av Försvarets Radioanstalts existens ifrågasätts från många håll.

Det är ju ganska självklart att FRA försvarar sin existens, det är bara att förvänta. Man har nu släppt information om fyra exempel då deras verksamhet faktiskt haft betydelse. Eftersom FRA är litet i ropet just nu så hakar media naturligtvis på. Fram till ett par veckor innan en viktig demokratisk grundprincip avskaffades i Sverige så teg media. Nu vädrar man upplaga i frågan och hugger på allt som sägs om det.

De fyra exemplen är:

* Ett stoppat politiskt mord. FRA kunde genom sin spaning följa en dödspatrulls väg mot Sverige och förhindra att den fick tag på den politiska flykting man hade som mål.

* Flyktingstatus hos tjetjenska flyktingar.

* En sovjetisk flygkrasch som inte berodde på en militär upptrappning från Sovjetunionens sida, vilket man tidigare befarat.

* Ett svenskt Viggen-plan som inte blev nedskjutet av en atomkryssare.

Dessa fyra exempel visar på vilken nytta man kan ha av militär underrättelsetjänst. Det är gott och väl, det är väl aldrig någon som egentligen på allvar påstått att Sverige skulle avskaffa allt sådant.

Vad dessa fyra exempel inte visar på är varför FRA skulle ha rätt att övervaka all svensk kommunikation. Dessa fyra fall har det gemensamt att de knappast har åstadkommits genom att man övervakat datorkommunikation över våra gränser. Såvida mordpatrullen inte satt och mailade några kompisar i Skövde om vilken rutt man tänkte ta för att slå ut sitt mål, eller ryssarna satt och skröt för sina kollegor på ambassaden i Stockholm över hur man behandlade tjetjenska fångar och så vidare så har den här kommunikationen infångats utomlands.

Det är gott och väl att det sker och ger resultat, och det är modigt att erkänna det från FRA:s sida, även om det är möjligt att Ryssland har åsikter om att svensk underrättelsetjänst i DN och Expressen skryter över sin signalspaning på deras område.

Men huvudkritiken mot FRA kvarstår oavsett dessa fyra exempel. För ingen av dem visar på varför svensk militär skulle sitta och avlyssna hela befolkningen oavsett brottsmisstanke, varför de tidigare gjort trots att man saknat laga stöd, varför detta laga stöd genomförts genom att riksdagen utfört regeringens uppdrag (trots att det i en parlamentarisk demokrati ska vara tvärt om) efter att man misslyckats med att helt enkelt smyga igenom det hela.

DN
Expressen

Inga kommentarer: