2008-10-13

Missat poängen

Tidningen "Hela Gotland" har idag en ledare om det egentligen för länge sedan uttjatade ämnet Arboga-affären, signerad Eva Bofride.

Om man bortser från att skribenten inte tycks förstå skillnaden mellan "fildelare" och "pirat" och alltså inte tycks veta vad fildelning är för någonting, och att hon glider över från the Pirate Bay till "fildelarvänner" och därmed gör tPB till ansvariga för hela fildelningsvärlden och riskerar använda sig av litet Guilt By Association, så finns det större problem med artikeln.

Debatten kring det hela är intressant, det finns ett korn av vikt bakom den spontana reaktionen på det vidriga i att länka till materialet.


Det finns betydligt intressantare och definitivt viktigare aspekter att ta upp i den här debatten än de tidvis ganska lynchmobsaktiga spontana reaktioner Bofride nämner. Frågor som publiceringsansvar på internet, offentlighetsprincipens betydelse och utformning och varför det är omöjligt att få bort saker från internet när de väl hamnat där, till exempel. Faktum är att jag tycker att de flesta aspekter som dykt upp i den här debatten känns som om de har större tyngd än folks spontana reaktion, eftersom denna reaktion var tämligen given på förhand med tanke på medias sensationalism när affären sattes igång.

För övrigt känns det en smula populistiskt att sätta denna reaktion som exempel för vad som är viktigt, med tanke på ovanstående. Liksom att beskriva länkningen som "vidrig" inte direkt höjer debatt-taket något nämnvärt.

Några har hänvisat till de etiska regler som press, radio och tv styrs av när man gör avvägningar om vad som ska publiceras och inte. Men Pirate Bay publicerar ingenting själva, därför kan man inte heller överföra publiceringsreglerna på dem. Däremot kan man kräva ansvar och vanligt sunt förnuft. Till exempel borde man ha något syfte mer än att vilja ha "rätt att sprida material som är etiskt och moraliskt tveksamt".


Det verkar som om Bofride har missuppfattat något här. Jag kan se två tänkbara betydelser av denna passus, och ingen av dem håller.

  • Länken till obduktionsprotokollet ligger uppe för att tPB har som syfte att vilja ha "rätt att sprida material som är etiskt och moraliskt tveksamt." Men länken las inte upp för något av tPBs syften, verkliga eller inbillade, överhuvudtaget. Det är inte tPB själva som lagt upp länken, de kan alltså inte ha något syfte i att den blev upplagd. Däremot kan de finnas en eller annan anledning till att den finns kvar, och dessa borde vara tämligen välbekanta om man hängt med i diskussionen.
  • tPB har som syfte att sprida material som är etiskt och moraliskt tveksamt. Men då har man grundligen missuppfattat hela tanken med tPB. Dess syfte är att man ska ha möjlighet att sprida all information, oavsett moraliska ställningstaganden.

Många som till en början kunde sympatisera med fildelarna i den delen att information ska vara tillgänglig för alla, har dragit öronen åt sig, inte minst efter fallet med obduktionsbilderna och bemötande av de anhörigas vädjan att ta bort filen som visade till dem.


Det var ett jävla tjat. Nej, nej och nej. Om man känner till bakgrunden till det uttalandet, inser man att dess betydelse för debatten om Arboga-affären är fullständigt överspelat, speciellt sedan man bett om ursäkt för uttalandet. Att fortsätta älta denna detalj är ett lågt slag som enbart tjänar till att hålla debattnivån på den absoluta botten. Greppet är lika värdefullt i den här debatten som en kvällstidningsrubrik är värdefullt för en vettig nyhetsvärdering. Därför fungerar citatet faktiskt bättre för att trycka till de som använder det här greppet, än det fungerar för de som använder det för att trycka till tPB. Därför, Bofride: det var ett jävla tjat. Nej, nej och nej.

En annan sak som slår mig är hur ofta det tas upp att många som tidigare sympatiserat med fildelarna skulle ha slutat med det efter detta. Ja, det är möjligt. Men jag håller det för troligt att det snarare är folk som inte håller med av någon övertygelse, utan endast för att de gillar gratis, eller för att de inte tycker att upphovsrättsbrott är så mycket att oja sig över. De som stödjer piraterna för att de förstått upphovsrättens behov av reformering (eller avskaffande) eller den demokratiska problematik som piraterna sätter fingret på kommer knappast att sluta stödja the Pirate Bay på grund av den här affären. Och än mindre kommer de att sluta stödja fildelning - se ovan.

Att försöka få till att så många har slutat sympatisera med piraterna, eller fildelarna, eller vilka nu måltavlan är, står i paritet med ledarartikelns rubrik "Piraternas förtroendekris". Lika mycket som jag tvivlar på att så fruktansvärt många pirater har blivit disillusionerade av Arboga-affären, lika mycket tvivlar jag på att piraterna går igenom någon slags förtroendekris. Kan det månne vara så att skribenten vill hamra in att många slutat stödja piraterna och att piraterna genomgår en förtroendekris, så att folk ska tro att det är så och faktiskt upphöra med sitt stöd?

Att ta lagen i egna händer är i och för sig lite av fildelarnas kärnverksamhet, men att beskriva demokratiskt fattade lagar som propaganda, ger inga pluspoäng någonstans.


Dels avslöjar Bofride här sin inställning till piratrörelsen, som i grunden är negativ. Dels avlöjar hon att hon faktiskt inte tycks ha förstått vad kritiken mot den här skriften går ut på.

Det som kritiseras är inte att regeringen delar ut information om lagstiftning.

De flesta kritiserar man hur den informationen är utformad, då vissa - däribland jag - anser att den är utformad som propaganda, och presenterar åsikter som fakta. Andra kritiserar att den delas ut, därför att man inte gör samma sak med andra former av legala frågor (möjligen undantagen narkotika). Även denna information är propaganda, och även om jag tycker att det bör propageras mot narkotikabruk i skolan, så tycker jag att propagandan är felaktig och ineffektiv.

Att upphovsrätten skulle ha en demokratisk grund är för övrigt högst diskutabelt. Att den skulle vara demokratiskt utformad är ännu mer diskutabelt. Att dess vardagspraxis skulle vara demokratisk är rent löjligt, vilket torde stå utom all rimlig tvivel med tanke på tillslaget mot tPB att det är lobbygrupper som i stor mån sätter agendan och med tanke på att riksdagen gett dessa lobbygrupper polisiära befogenheter som dessutom är på väg att utökas.

1 kommentar:

Donsan sa...

Varför inte skicka en kopia av ditt inlägg til Eva och/eller redaktionen - Jag har precis gjort det och skickat iväg min kritik mot den osakliga artikeln

testa: eva.bofride@helagotland.se eller för att vara på den säkra sidan:
redaktion@helagotland.se