2009-04-08

Pontén påstår att alla som vill veta är brottslingar

Alla som är litet slängda i de senaste turerna i upphovsrättsdebatten känner till det senaste lilla ordkriget, mellan it-säkerhetskonsulten André Rickardsson och Antipiratbyråns chefsjurist, och tillika egentligen enda ansikte utåt, Henrik Pontén.

Det som har hänt är att Rickardsson i en debattartikel i Svenska Dagbladet anklagat Antipiratbyrån för diverse skumma metoder, möjligtvis olagliga, i sitt arbete mot den olagliga fildelningen - ett arbete som förenklats genom de polisiära befogenheter man nyss fått till skänks av landets förtroendevalda. Pontén, som vanligt agerande APB:s ansikte utåt, hävdar att det är "i det närmaste förtalsliknande metoder".

Jag ska låta den diskussionen vara - den sköts förträffligt på andra platser. Istället ska jag koncentrera mig på ett uttalande från Pontén i en intervju i Svenska Dagbladet där han bemöter just denna debattartikel.

Intervjuaren, Emma Johannisson, frågar Pontén om det inte vore en bra idé att redovisa sina spaningsmetoder, så att man slipper anklagelser om skumma och olagliga procedurer ifall de nu inte finns några.

En högst rimlig fråga. Ett av huvudargumenten för ökad övervakning som bland annat antipirat-krafter använts sig av är just att den som inte har något att dölja inte behöver vara orolig.

Hade nu Henrik Pontén tänkt till litet innan han svarat, hade han fortsatt på sitt tidigare argument att man inte vill avslöja sina metoder, så att de man jagar inte ska kunna hitta vägar runt dem. Det är det argument han använt tidigare. Här kläcker han ur sig följande:

Det är ungefär som med polisen. De skulle aldrig berätta hur de bedriver spaning i förväg.


Och jag kan bara konstatera att det är andra gången på bara några dagar Pontén jämför Antipiratbyråns arbete med polisens. Man är på APB mycket väl medvetna om att man skänkts polisiära befogenheter och vad detta innebär.

Istället säger karlen:

Det finns ett enklare sätt. Och det är att inte begå brottet.


Men om vi förutsätter att det nu finns några människor i det här landet som faktiskt INTE är skyldiga till upphovsrättsbrott, men som är intresserade av huruvida APB begår brott i sin verksamhet eller inte - något som jag har för mig kallas allmänintresse, enligt den gängse journalistiska och politiska jargongen - så är Ponténs enda budskap lik förbannat:

Sluta begå brott, så slipper vi problemet. Antydningsvis: det är bara brottslingar som har intresse av att brott inte begås när man spanar på misstänkta brottslingar.

Ur en PR-mässig synvinkel kan jag inte för mitt liv förstå varför Antipiratbyrån helt enkelt inte väljer att sätta sin chefs-jurist på att koncentrera sig på just juridiken. Varje gång han hamnar i media förlorar hans sida mark. Om det beror på att han själv envisas med att göra bort sig, eller för att alla andra samarbetar mot APB kan var och en bilda sin egen uppfattning om.

PS. Konstaterar att det är två ord i denna artikel som Mac OS inte tycker är riktiga ord, förutom egennamn: "förtalsliknande" och "upphovsrättsbrott".

Inga kommentarer: