2009-05-20

Jävutredare jävig?

Nu tycker ju inte jag att man ska dra på så stora växlar över hovrättsdomarens eventuella jäv. I alla fall ingenting att hetsa upp sig över allt för mycket.

Men när det visar sig att personen som ska utreda om den första domaren har varit jävig OCKSÅ har varit med i samma förening, då börjar det hela få ett tydligt löjets skimmer. Nu måste väl snart hela världen sitta och skratta åt den här farsen som aldrig tar slut.

Medan vi pirater lutar oss tillbaka med vår rom och säger... vad var det vi sa? Kan de inte bara ta och lägga ner hela grejen, det måste ju vara pinsamt för alla inblandade vid det här laget.

När medborgare blir konsumenter - och sedan varor

Saxat från PP:s forum:

Följande sker utan att uppmärksammas i media:

I Ansvarskommitténs slutbetänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) föreslår man en förändrad statlig styrning av kommunsektorn där uppföljning och utvärdering ska bli ett allt viktigare inslag i relationen mellan staten och kommunerna. Med hänvisning till detta tillsatte Regeringen 2007 en utredning som presenterades för ett par månader sedan, mars 2009.

Märkligt nog har denna utredning "Samordnad kommunstatistik för styrning och uppföljning" (SOU 2009:25) (http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/121776) inte diskuterats i offentligheten, trots att den bör ha ett stort allmänintresse. Sammanfattningsvis vill utredaren se stat/kommun/landsting som en koncern där data kan samköras utifrån gemensam plattform, system och terminologi för att underlätta styrning och uppföljning.


Någon mer som inser det bizarra i detta?

För det första att man inte ens problematiserar Personuppgiftslagen överhuvudtaget.

Och:

"Typexemplet är en detaljhandelskoncern där stora mängder varor säljs i många butiker spridda över stora områden. I ett datalager samlas då löpande försäljningssiffror över varuslag, priser, försäljningstidpunkter, försäljningsplatser osv. Centralt analyseras vilka varor som sålt bra och dåligt i olika butikslägen, vilka priser som fungerat bra etc.. Det är förstås så att insamlingen av data från lokal nivå till det centrala datalagret sker automatiserat; manuell insamling medför uppenbara felkällor och risk för att informationen inte blir komplett. […] Utvecklingen av gemensamma system, och då inte bara tekniska system, har en tendens att gå trögt i den offentliga sektorn. Myndighetsgränser och sektorisering gör sig påmind också i detta sammanhang. Idén om en Statistisk InsamlingsCentral kräver att vi lösgör oss från dessa synsätt och betraktar den offentliga sektorn som en koncern; därigenom kan datalagertanken tillämpas analogt med hur den vanligen används som i exemplet ovan."

Smaka på den! Via en Statistisk InsamlingsCentral (bara hör hur det låter!) ska vi inte ens längre vara behandlade som kunder, utan rent av som varor - objekt som kvantifieras och kvalificeras och registerförs på bästa möjliga sätt.

Och det värsta av allt är att detta helt pågått i det tysta, utan någon som helst uppmärksamhet någonstans ifrån.

Vi måste resa helvetet runt denna Statistiska Insamlingscentral, innan vi lever i ett korporativt kontrollsamhälle av än värre natur än vad ens vi Piratpartiet kunnat föreställa oss i våra värsta mardrömmar. Här är det inte fråga om vad en elak framtida regim kan ha för teknik på plats - utan hur vilken som helst framtida regering helt sonika håller på att förvandlas till ovan nämna elaka regim.

2009-05-19

Ny TPB-domare också jävig

Det tycks vara omöjligt att hitta en domare som INTE är partisk när det gäller Pirate Bay.

Hovrättsrådet Ulrika Ihrfeldt ska leda förhandlingarna i Svea Hovrätt om Pirate Bay. Hon har också varit medlem av Svenska Föreningen för Upphovsrätt.

Ska det vara så jävla svårt att hitta en domare som inte ÄR eller HAR varit medlem i grupper som står som de åtalades öppet uttalade motståndare? Är det verkligen så svårt att hitta en domare där det inte kan uppstå någon misstanke om jäv?

Även om hon inte varit medlem på fem år, det får inte finnas ens en misstanke om jäv.

Pirate Bay-tillslaget kom till efter påstådda hot om handelssanktioner av USA, beordrade av en åklagare som själv hävdat att det inte finns något att åtala för, och med misstänkt ministerstyre inblandat. En av poliserna med ansvar för utredningen tog tjänsteledigt för ett glassjobb hos en av parterna i målet. En nämndeman blir bortkopplad på grund av jävsmisstankar. Sedan visar det sig att domaren har exakt samma jävsmisstankar. Och nu visar det sig att också hovrättsdomaren har samma jävsmisstankar mot sig.

Det var trevligt att bo i ett land där man hade förtroende för rättsapparaten. Tyvärr får jag meddela att så inte längre är fallet. Svensk rättssäkerhet har under de senaste åren mer och mer visat sig vara ett stort, fett skämt.