2010-01-07

Dagens tips: Kryptozoologi

Jag skulle vilja passa på att ta upp och tipsa om en intressant sida, Kryptozoologi, som handlar om precis det titeln förklarar.

Anledningarna till detta är två:

  1. Den drivs av en god vän till mig, Yvonne, och att jag därför är blatant partisk till hennes fördel av personliga skäl. När mina vänner gör någonting ambitiöst eller något de brinner för pushar jag gärna för saken och ger det mitt stöd.
  2. Att klargöra min egen ståndpunkt över sidan och ämnet.

Sidans syfte är att publicera "nyheter och gamla artiklar om kryptozoologi", som av Yvonne definieras som "läran om dolda/okända djur".

Wikipedia har följande att säga om ämnet:

Cryptozoology (from Greek κρυπτός, kryptos, "hidden" + zoology; literally, "study of hidden animals") refers to the search for animals which are considered to be legendary or otherwise nonexistent by mainstream biology. This includes looking for living examples of animals which are extinct, such as dinosaurs; animals whose existence lacks physical support but which appear in myths, legends, or are reported, such as Bigfoot and el Chupacabra;[1] and wild animals dramatically outside of their normal geographic ranges, such as phantom cats or "ABC"s (an acronym commonly used by cryptozoologists that stands for Alien Big Cats).


Kryptozoologin är starkt kritiserad inom det vi kan kalla "konventionell zoologi", det vill säga det vi får lära oss i skolan. En smula föraktfullt kallas den för "pseudovetenskaplig", eftersom, återigen via engelska Wikipedia, den inte nödvändigtvis följer den vetenskapliga metoden, men också för att den lägger ner avsevärd möda på att studera varelser som den etablerade forskningsvärlden inte är säkra på har existerat - eller snarare, och det nog vanligare, är rätt säkra på att de inte har existerat.

Jag tänker återkomma till frågan om den vetenskapliga metoden längre ner för att nu koncentrera mig på den senare delen av denna kritik. Det finns alltså de som anser att kryptozoologin är pseudovetenskaplig därför att den lägger möda på saker som man inte vet existerar.

Men vän av ordning kan ju ganska snabbt kontra med att alla nya upptäckter är upptäckter av saker som man inte vet existerar - ända tills någon lyckats bevisa att det faktiskt existerar. Således var ju saker som gravitation, bakterier och bergsgorillor någonting man inte visste existerade innan någon faktiskt upptäckte dessa saker och begrepp. Och det är väl ingen idag som faktiskt ifrågasätter dessa ting, och dess självklara plats inom fysik och biologi?

Frågan är väl snarare - hur förhåller sig den enskilda kryptozoologen till fakta, hur ställer han eller hon sig till resultat man kommer fram till, eller resultat man inte kommer fram till? Om kryptozoologen till exempel skulle undersöka begreppet Bigfoot, och det framkom odiskutabla bevis om Bigfoots icke-existens, skulle kryptozoologen acceptera detta? Om svaret är "ja" förhåller sig knappast denna enskilda kryptozoolog annorlunda till den vetenskapliga metoden och traditionen än en konventionell zoolog. Om svaret är "nej" är personens inställning knappast "pseudo-vetenskaplig", utan snarare ovetenskaplig. Men det säger ju ingenting om huruvida kryptozoologer i allmänhet är vetenskapliga eller ej.

Det kommer alltså an på den enskilda utövaren av en disciplin, vad man nu kan tänkas tycka om den.

Jag tillhör den tråkiga skaran som inte tror på UFO:n, Bigfoot eller den Förskräcklige Snömannen, även om jag uppskattar myterna som något som berikar kultur och fantasi. Men det obeaktat ser jag ett potentiellt omistligt värde i det kryptozoologerna ägnar sig åt.

Först och främst är det deras ensak. Om de vill tro på vad de nu vill tro på så är det problematiskt att den etablerade forskarvärlden agerar definitionsmakare och fastställer diskursen när man gör det på ett rätt nedlåtande sätt. Det är litet dålig smak, kan jag tycka.

Vidare kan kryptozoologin ha en hel del att komma med. Man kan bevisa vissa sakers icke-existens, och gör det ganska ofta - kryptozoologerna är emellanåt minst lika hårda mot sina egna maximer och teser som vilken vetenskapsman som helst. Man kan också rent av hitta ett och annat intressant, som kvastfeningar, Hoan Kiem-sköldpaddor och bergsgorillan (som troddes vara en myt ända fram till 1902). Då övergår ju det man hittat från att vara ett kryptozoologiskt fenomen till att vara ett faktiskt zoologiskt fenomen, och då har man bidragit till något.

Men framförallt vill jag nog säga: om du verkligen tror på någonting, så se till att arbeta för det. Man ska inte låta bli att undersöka någonting, bara för att några perukklädda herrar (och nuförtiden också damer) säger att det är omöjligt. Det är ganska mycket saker som vi idag ser som självklara som inte skulle vara möjligt om alla överger sina "omöjliga projekt".

Så till min kryptozoologiska vän Yvonne: "You go girl!" Du är minst lika smart som någon annan jag känner, och jag litar kallt på din förmåga att tänka vetenskapligt när det behövs. Därför är det skönt att du undersöker saker som andra inte undersöker. Hur kul - eller nyttigt - vore det om alla människor forskade på exakt samma ämne?

Förra terminen undersökte jag prästens roll i Brännkyrka sockenstämma under ett par år på 1850-talet. Förutom att jag inte kom fram till någonting som dög till ens en B-uppsats på Stockholms Universitet (är jag pseudovetenskaplig då), och därför får börja om från början den här terminen, så finns det två viktiga skillnader mellan vad du gör och vad jag gör:

  1. Du gör det för att det är ditt intresse. Jag gjorde det för att uppnå ett betyg och för att det gav CSN-pengar. Men framförallt:
  2. Ditt ämne är fan så mycket mer spännande än mitt.

Präst - brännkyrka - 1850-talet kontra spännande, exotiska djur som kanske eller kanske inte finns. Vilket är egentligen intressantast?

Inga kommentarer: